Harantzago begira | Mira más allá

Babesa eman digute

Gure esker ona babesa ematen diguten erakunde publiko eta pribatu guztiei. Horiek gabe proiektua ez litzateke posible izango.