Plan Estrategikoa

Plan estrategiko bat, 5 erronka markatzen dituena, 3 lan-bloketan taldekatuta

Aurreko planak: