Haurtzaro, Familia eta Eragin Soziala

Garapen pertsonala eta familiarra bultzatzen duten zerbitzuak eskaintzen ditugu, eskubideen ikuspegian oinarrituta, aukera-berdintasuna sustatzen dutenak.

Esku-hartze sozioedukatibo pertsonalizatua da haurren, nerabeen eta haien familien egoera hobetzea bilatzen duten jarduera askoren ardatza.

Programa osagarrien bidez, gaitasunen garapena, parte-hartzea eta sentsibilizazioa bultzatzen saiatzen gara.

Hainbat ekintza egiten ditugu, hala nola tailerrak, jardunaldiak eta sare eta plataforma sozialetan presentzia izatea, errealitate sozialari, bidegabekeriei eta ekimen sozialei buruz hausnartzeko, sentsibilizatzeko eta salatzeko.

Giza Eskubideen aldeko borroka ere babesten dugu, herrialde pobretuetako haurrei eta gazteei laguntzeko proiektuekin lankidetzan arituz, eta zerbitzu eta programetan egindako jardueretan eskubideen ikuspegia txertatuz.

LAGUNTZAILEAK:

Bilboko Haurtzaroaren eta Familiaren proiektua, besteak beste, “la Caixa” Gizarte Ekintzaren eta Caixa Proinfancia programaren laguntzarekin gauzatzen da. Programa horren helburua da gurasoen pobrezia seme-alabei transmititzeko zirkulua haustea, kalitatezko hezkuntza-aukeretarako sarbidea bermatuz. Gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartze bat egiten da, haurrei, nerabeei eta haien familiei eskola-errefortzua, arreta psikologikoa, aisialdia eta denbora librea emanez – ikasturtean zehar eta oporraldietan, hiriko udalekuekin –, eta hainbat laguntza eskaintzen zaizkie.